در حال بارگذاری ...

برگزاری جلسه هماهنگی برگزاری کلاسهای مجازی و شیفت بندی کارکنان آموزشکده

برگزاری جلسه هماهنگی برگزاری کلاسهای مجازی و شیفت بندی کارکنان آموزشکده

در راستای اجرای مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه فنی و حرفه ای در خصوص برگزاری کلاسهای مجازی و شیفت بندی کارکنان غیر آموزشی، در روز پنجشنبه مورخ 99/1/14 جلسه ای با حضور مسئولین آموزشکده فنی پسران ملایر برگزار گردید و تصمیمات مقتضی مبتنی بر مفاد دستورالعمل مذکور اتخاذ گردید.

نظرات کاربران