در حال بارگذاری ...
شنبه 3 فروردین 1398
  • برگزاری جلسه گروههای آموزشی

    به گزارش روابط عمومی آموزشکده جلسه شورای گروههای آموزشی آموزشکده فنی خوارزمی با حضور مدرسین در اتاق جلسات این مرکز تشکیل گردید. در این جلسه معاون آموزشی آموزشکده در خصوص آخرین وضعیت برنامه ریزی آموزشی و نحوه هماهنگی برگزاری امتحانات مطالبی را ارائه کرده و در ادامه اساتید دیدگاهها و پیشنهادهای خود را در خصوص مسائل مختلف آموزشی بیان نمودند. 

    نظرات کاربران