در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 3 اسفند 1396

برگزاری جلسه گروههای آموزشی

به گزارش روابط عمومی آموزشکده جلسه شورای گروههای آموزشی آموزشکده فنی خوارزمی با حضور مدرسین در اتاق جلسات این مرکز تشکیل گردید. در این جلسه معاون آموزشی آموزشکده در خصوص آخرین وضعیت برنامه ریزی آموزشی و نحوه هماهنگی برگزاری امتحانات مطالبی را ارائه کرده و در ادامه اساتید دیدگاهها و پیشنهادهای خود را در خصوص مسائل مختلف آموزشی بیان نمودند. 

نظرات کاربران