در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 3 اسفند 1396

قابل توجه دانشجویان رشته آسانسور و پله برقی

 

کلاس جبرانی درس الکترونیک عمومی  با استاد زهره وند روز شنبه 18/9/96 ساعت (13-8) در کلاس 203تشکیل می شود.

 

---------------------------------------------------

 

کلاس جبرانی درس استاندارد آسانسور و پله برقی  با استاد زهره وند روز چهارشنبه 22/9/96 ساعت (17-14) در کلاس 103تشکیل می شود.

 

-----------------------------------------------------

 

کلاس جبرانی درس مبانی راه اندازی و آزمون با استاد زهره وند روز چهارشنبه 29/9/96 ساعت (17-14) در کلاس 103تشکیل می شود.

 

---------------------------------------------------

 

حضور دانشجویان در کلاسهای جبرانی الزامی است.

 

 

نظرات کاربران