در حال بارگذاری ...
شنبه 3 فروردین 1398
 • قابل توجه دانشجویان رشته آسانسور و پله برقی

   

  کلاس جبرانی درس الکترونیک عمومی  با استاد زهره وند روز شنبه 18/9/96 ساعت (13-8) در کلاس 203تشکیل می شود.

   

  ---------------------------------------------------

   

  کلاس جبرانی درس استاندارد آسانسور و پله برقی  با استاد زهره وند روز چهارشنبه 22/9/96 ساعت (17-14) در کلاس 103تشکیل می شود.

   

  -----------------------------------------------------

   

  کلاس جبرانی درس مبانی راه اندازی و آزمون با استاد زهره وند روز چهارشنبه 29/9/96 ساعت (17-14) در کلاس 103تشکیل می شود.

   

  ---------------------------------------------------

   

  حضور دانشجویان در کلاسهای جبرانی الزامی است.

   

   

  نظرات کاربران